Mieczysław Skalimowski

ur. 1955 r. w Białymstoku

studia:
Instytut Wychowania Artystycznego
UMCS w Lublinie
w latach 1974-79

Zobacz reportaż o mnie
Wywiad
Reportaż TV Republika
Tabliczki

born 1955 in Białystok

education:
University in Lublin
1974-79 (Artistic Education)


See video about me

Mieczysław Skalimowski